1484 старозагорци ще получат помощи за отопление

1484 са отпуснатите целеви помощи за отопление в община Стара Загора, това съобщи Петя Чакърова, директор Дирекция социално подпомагане. От тях 584 броя целеви помощи за отопление с ел. енергия, 899 броя целеви помощи за отопление с твърдо гориво и една за отопление с природен газ. Подадените молби за отпускане на помощта са  1707 като са направени са  223 броя откази.

Размерът на целевата помощ за отоплителен сезон 2015/2016 г. е 72,20 лева месечно, т.е. 361,00 лв. за целият отоплителен сезон. Помощта за отопление се изплаща на два пъти, в размер на 144,40 лв. в месеца следващ подаването на молба- декларацията и остатъка през месец януари 2016 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top