Обществен форум изработи Меморандум за сътрудничество с община Стара Загора

Обществен Форум за Партньорство с Местната Власт (ОФПМВ) приеха визия за Меморандум за сътрудничество между община Стара Загора и Обществен Форум за Партньорство с Местната Власт (ОФПМВ), която ще бъде предложена за съгласуване с общинското ръководство.

Организациите са отворени за диалог с местната власт относно окончателния вариант на меморандума, като се очаква осъществяването на работна среща в тази връзка. При единодушие, документът ще бъде официално приет и подписан от двете страни.

Вчера на работна среща участниците избраха координационен съвет, съставен от шест лица, излъчени от работните групи по ресорните приоритети:

 Социални политики и здравеопазване – Димо Димов, Самаряни

 Икономическо развитие  Олег Стоилов, ТПП

 Наука, образование, младежки дейности и спорт – Ваня Михайлова, Зонта клуб

 Екология и градска среда – Диана Искрева, Земя завинаги

 Култура, изкуство и туризъм – Боряна Каниду, Различният поглед

Звено Прозрачност, което обхваща всички ресори с координатор – Люба Петкова, Моята еОбщина, както и един главен координатор (Даниела Димова, ОДФ), които да представляват обединението и да организират срещите по целевите му направления.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top