Подпомагат 8100 души в старозагорско с хранителни пакети

Приключиха единадесетте информационни срещи на Областен информационен център - Стара Загора от националната кампания „Заедно за съпричастността“. Над 140 доброволци и координатори на Българския червен кръст в областта, представители на неправителствени организации,  на общинските администрации, кметове на населениместа бяха запознати възможностите за заетост, обучение, достъп до социални услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Кампанията стартира на 16 ноември с работна среща за журналисти, на която медиите бяха запознати с целта на инициативата. Във всички единадесет общини от област Стара Загора експертите на центъра представиха процедурите „Младежка заетост“, „Обучения и заетост на младите хора“, „Ново работно място 2015“ „Активно включване“, „Развитие на социалното предприемачество“, „Предоставяне на услуги в дома“ и други. Популяризирането на отворените и предстоящи процедури по ОПРЧР ще се осъществява от доброволците на БЧК по време на раздаването на хранителни продукти от първа необходимост по програмата за храните, която се финансира от Фонда за европейско подпомагане.

Предоставянето на хранителни продукти на нуждаещите се лица е по линия на Оперативната програма за храни. По нея България ще получи 104,8 млн. евро в рамките на седем години. В област Стара Загора ще бъдат подпомагнати близо 8 100 човека,  определени от Агенцията на социално подпомагане, която управлява тази програма. 21 са продуктите, които се очаква да бъдат включени в хранителните пакети за хората.

Общото количество на храната е 31 килограма и 8 литра или около 38 килограма на човек.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top