Областен съвет за противодействие с корупцията се среща с бизнеса

Областният управител на Стара Загора Георги Ранов председателства днес заседанието на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията. В него взеха участие представители на ОД на МВР, на Окръжна прокуратура и Окръжния съд, на РЗИ, РЗОК, РИО, ТД на НАП, РДНСК, ТПП, БСК, СБЖ.В първа точка от дневния ред за зам.-председател на Съвета бе избрана Ангелина Баракова от ОД на МВР.

По втора точка Ранов запозна участниците в Съвета с мерките за превенция на корупцията в Областна администрация. На сайта на Областна администрация се публикуват сигналите на граждани и институции, както и последвалите след тях проверки. Оспорените решения на общинските съвети също могат да бъдат намерени на сайта. Областна администрация провежда регулярно анкети за качеството на предоставяните услуги. В кутии на входа на сградата гражданите могат да пускат своите мнения и препоръки. Целта на всички тези мерки е да се пресекат възможностите за създаване на корупционни практики и да се осигури пълна прозрачност на работата на администрацията, обясни  Ранов.

След неговото изказване останалите членове на Съвета също имаха възможност да споделят опита си в превенцията на корупцията. В четвърта точка Общественият съвет прие план за действие в следващата година. По идея на Ранов ще бъде направена среща между членовете на Съвета и представители на общинските съвети за противодействие на корупцията от цялата област, на която ще бъдат разисквани възможностите за взаимодействие.

Ще бъдат организирани и срещи между бизнеса от областта и Съвета, на които работодателите ще имат възможност да споделят своите проблеми, свързани с корупция на различни нива. Такива сбирки ще се правят веднъж на 3-4 месеца. На следващото заседание на Областния обществен съвет неговите членове ще имат възможност да предложат промени в правилата и процедурите за неговата работа, за да стане тя още по-ефективна.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top