Ранов ще участва в заседание на Комитетите за наблюдение по оперативни програми

Областният управител на област Стара Загора Георги Ранов ще участва днес в първото заседание на Комитетите за наблюдение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Заседанието ще се проведе в София. 

На него ще бъде направен преглед на напредъка на изпълнението на оперативните програми и ще бъде представен план за действие за 2015 и 2016 г. по ОП „Региони в растеж”.

Ранов е председател на съвета за развитие на Югоизточен район за планиране, който включва Старозагорска, Бургаска, Сливенска и Ямболска области.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top