23 септември 2019

“Посока Професия“ стартира в Стара Загора

В Стара Загора стартира проект „Посока Професия". Неговата цел е да въведе в България дългогодишния опит на американската програма за Младежка заетост и разгръщане на младежкия потенциал - YouthBuild. Това е образователна програма за развитие и интегриране на пазара на труда на отпаднали от училище млади хора, създадена преди 30 години в САЩ. Тя съчетава няколко принципа, които правят нейното въздействие уникално по рода си в полето на младежкото развитие и развитието на общностите: социално включване на младежи между 16 и 24 години от най-маргинализираните групи; повишаване квалификацията на включените младежи; доброволен труд и реализиране на малки проекти и създаване на приобщаващ кръг от подкрепящи лица и организации.

В България програмата се развива под името „Посока Професия" и ще се осъществява пилотно в Стара Загора от Обществен дарителски фонд, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи".

Програмата ще се реализира в Международния младежки център за работа с деца и младежи в риск.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top