Бизнесът подкрепи кандидатурата на доц. д-р Борислав Попов за Ректор на ТрУ

Членовете на старозагорския Клуб на Работодателя единодушно подкрепят кандидатурата на доц. Борислав Попов за ректор на Тракийски университет, стана ясно на редовното месечно събрание на клуба.

На форума се дискутира новият програмен период на Община Стара Загора. Доц. Борислав Попов представи пред ръководството на общината и работодателите необходимостта от създаването на „Център за медиация между висшите училища и работодателите в България".

Главна цел на този център за медиация е да бъде посредник във взаимодействието на триадата „бизнес - наука - образование„ и да създаде възможност за по-ефективно партниране между тях.

Сред приоритетните задачи на Центъра са: Изработване на компютърна информационна система с база данни за висшите училища в България (специалности, социални характеристики на специалностите, учебни планове и програми) и база данни за фирмите в Стара Загора и региона по предмет на дейност; Да предоставя на работодателите, при необходимост млади обучени специалисти по отделните професионални направления, съобразно критериите на работодателя; Да даде възможност на работодателите активно да участват в разработването на учебните планове и програми за обучение по отделните специалности във висшите училища. Това ще гарантира адекватна подготовка и бърза адаптация на младите специалисти в производствени условия; Да се даде възможност на отделни фирми да предоставят учебна практика на студенти от висшите училища. По този начин ще се засили практическата насоченост на обучението и работодателят ще може да направи информиран избор на млад специалист; Да съдейства за внедряване на иновативните технологии и научни продукти от висшите училища в бизнеса, както и на работодателите, които имат идеи и проекти за създаване на такива.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top