РИОСВ провери 89 обекта в Старозагорско

Oт 1 август до 23 септември 2015 г., на територията на област Стара Загора са извършени 96 контролни проверки на 89 обекта. От тях 57 са планирани,  39 извънредни - по изпълнение на дадени предписания, по подадени заявления за разрешения за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за регистрация по Закона за биологичното разнообразие, по писма на МОСВ, ИАОС, ОД на МВР или общини, съобщи директорът на РИОСВ-Стара Загора д-р Петя Папазова по време на ежемесечната среща с областният управител Георги Ранов.

17 от извършените извънредни проверки са по постъпили сигнали на граждани на „зелен" телефон или на електронна поща. Най-често сигналите са за замърсяване на компонентите на околната среда или за бедстващи птици. Бедстващите птици постъпват в Спасителен център на „Зелени Балкани", поясни д-р Папазова. След възстановяването им, по предложение на управителя на Центъра и с писмено разпореждане се освобождават в естествена им среда, а това са на местата, на които са намерени, допълни директора на РИОСВ. Стана ясно, че за периода са освободени 93 птици, като най - голям е броя на екземплярите от видовете блед бързолет, домашна кукумявка, чухал, и белошипа ветруша.

Плод на  огромни усилия, положени от директора на зоологическата градина в Стара Загора и на експерти от МОСВ, е издадения през  август лиценз на Зоопарк Стара Загора от МОСВ, припомни д-р Папазова. За периода, за област Стара Загора, за установени нарушения на нормативната база са съставени и връчени 8 акта и 4 наказателни постановления на юридически лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top