17 септември 2019

Свободни работни места към 25.08.2015 г.

1. РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 1 инженер, електрически машини и апарати

 1 инженер, автоматизация

 2 преподавател-инструктор на водачи на МПС

 2 психолог

 3 медицинска сестра

 1 фармацевт

 1 инженер-технолог, хранително вкусова промишленост

 1 зъботехник

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1 машинист, булдозер

 1 счетоводител, оперативен

 10 работник, производство на вино

 3 машинен оператор, производство на растителни масла

 3 машинен оператор, рязане на пластмаса

 7 машинен оператор на пластмасови изделия

 2 машинен оператор-печатарство

 6 продавач – консултанти

 1 търговски сътрудник

 2 търговски представител

 3 лаборанти

 3 куриери

 5 шофьор –товарен автомобил и лекотоварен автомобил

 4 автомонтьор

 4 шлайфист

 3 монтажници на дограма

 5 готвач

 2 хигиенисти

 1 механик, поддръжка

3. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

 10 машинен оператор, изприване на конци и прежди

 7 машинен оператор предачна машина

 5 пакетировач

 4 шлосер монтьор

 3 монтажници на стъкла в сгради

 2 огняр

 15 монтажници на метални конструкции

 5 водач на електрокар и мотокар

 6 дърводелец-мебелист

 2 оксиженист

 1 водопроводчик

 11 заварчик

 2 аниматори


РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00 ЧАСА НА 25.08.2015 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – стаи 101 и 103.
Уважаеми работодатели,
Продължава приема по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.
Заявките се подават по улеснен за работодателите образец. Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.
Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:
Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Ще бъдат покрити разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход, здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца и евентуални осигуровки още 6 месеца.
Обучение по време на работа: Предвижда се работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник срещу възнаграждение ½ МРЗ по проекта.  Ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната и разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.

           За повече информация: питайте във всяко Бюро по труда.
За Стара Загора - стая 112, тел. 042 /697545 и стая 116, тел. 042/697580
УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ
Нашите услуги са безплатни и акуратни!
За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+Стара Загора-6000,
ул. "Стефан Караджа"  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
(042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
само за работодатели

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top