В 20 села в старозагорска община за първи път ще избира кмет наесен

За първи път в 20 села, с население над 100 души, на територията на Община Стара Загора, ще избират кмет на местните избори наесен. Избори за кметове на кметства ще се проведат в 37 от общо 51 села в общината на 25 октомври, 2015 г. Това предвиждат направените изменения в Изборния кодекс и Закона за административно-териториалното устройство на Република България. С Указ № 162 президенът на Република България насрочи общи избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
По смисъла на Решение № 1483- МИ/19.05.2015г. на ЦИК, населените места, които към датата на обнародване на указа на президента имат население над 100 души с постоянен адрес, придобиват статут на кметство по силата на закона и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства, едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

Досега законът изискваше на местни избори праг за гласуване от над 300 души население с постоянен адрес. В старозагорска община кметове се избираха в 17 населени места, а 34 бяха кметски наместничества.След направените промени кметствата в общината стават 37, а кметските наместничества – 14.

До момента 20 села в общината са били кметски наместничества, а към 11.08.2015г. имат население над 100 души. Това са селата: с. Арнаутито, с. Борилово, с. Бъдеще, с. Козаревец, с. Колена, с. Ловец, с. Малка Верея, с. Малко Кадиево, с. Михайлово, с. Памукчии, с. Петрово, с. Плоска могила, с. Подслон, с. Пшеничево, с. Самуилово, с. Старозагорски бани, с. Стрелец, с. Сулица, с. Християново, с. Яворово.

Селата, които бяха кметства и до този момент, и в които се произвеждат общи избори за общински съветници и за кметове, са 17: с. Богомилово, с. Братя Кунчеви, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Загоре, с. Змейово, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Кирилово, с. Маджерито, с. Могила, с. Оряховица, с. Преславен, с. Ракитница, с. Хан Аспарухово, с. Хрищени.

Общо 14 са населените места, които остават кметски наместничества на територията на Община Стара Загора: с. Бенковски, с. Борово, с. Воденичарово, с. Елхово, с. Казанка, с. Лозен, с. Люляк, с. Лясково, с. Ново село, с. Остра могила, с. Пряпорец, с. Пъстрово, с. , Руманя, с. Сладък кладенец.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top