Казанлъчанин оглави Районна прокуратура Стара Загора

Новият районен прокурор на Стара Загора е Гриша Мaвров. Той встъпи в длъжност днес, съобщи пресцентърът на Апелативна прокуратура-Пловдив.

Прокурор Гриша Мавров е избран преди дни от Висшия съдебен съвет единодушно за административен ръководител на Районната прокуратура в Стара Загора. Днес тойвстъпи официално в длъжност. На заседанието на ВСС неговата кандидатура е подкрепена с 20 гласа “за” .
Гриша Мавров е казанлъчанин. Има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Работил е като прокурор в районните прокуратури в Ямбол и Стара Загора.

Прокурор Мавров е споделил пред членовете на ВСС, че натрупаният опит го е научил оптимално да организира и структурира своята работа и ръководи конкретни разследвания. В концепцията си, представена на заседанието на Висшия съдебен съвет, Гриша Мавров е обявил своите приоритети като административен ръководител през следващите пет години. Те са свързани с повишаване качеството на работа и отстраняване на слабости при разследването, прецизността на прокурорската дейност и др. Според него трябва да бъда провеждани обучения на прокурори, разследващи полицаи и следователи за повишаване на подготовката им, както и колегиуми за обсъждане на съдебната практика по наказателни дела, добавят от АП.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top