В конкурси за рисунки и есе старозагорски ученици показват своят свят без насилие

Два конкурса на тема „Моят свят без насилие“ обявяват от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Стара Загора. Началото бе дадено в парк „Пети октомври“, където 30 деца, участници в програмата от различни старозагорски училища, с различен социален статус и етнос рисуваха на асфалта под надслов „Моят свят без насилие“. Те изразиха в пъстри цветове своите таланти и хоризонти за мечти. Така бе обявено и началото на двата конкурса за рисунка и есе по темата.

Всеки ученик може да избере в кое от двете направления – есе или рисунка,  да покаже мирният си светоглед. Изискванията за участниците, които ще пишат есе са: да e написано на български език; да е авторско; с обем от 1 до 2 печатни страници. Авторите ще бъдат разделени в две възрастови групи – от 12 до 15 години и от 16 до 18 години. Учениците могат да представят само по една разработка до 25 септември.

В три възрастови категории ще се състезават художествените творби по темата - от 8 до 11 години, от 12 до 15 години и от 16 до 18 години. Срокът отново е 25 септември. Единственото изискване е рисунката да бъде във формат 35/50 см. Всеки участник може да се включи с до три произведения, с техника по свой избор.

Адресът, на който всички кандидати могат да изпратят есе или рисунка, е град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики”№102  ет. 1 офис 1. Срокът е 25 септември, като след него, жури ще разгледа получените творби и ще връчи награди във всяка една от възрастовите групи и категории.

Конкурсите са част от дейностите, които са включени в програма „Ваканция 2015“. Тя е една от мерките, с които МКБППМН и Центърът за превантивна и психолого-консултативна дейност към Община Стара Загора повишават сигурността на децата като им предлагат безплатно, полезно и приятно организиране на свободното време чрез лятна превантивна програма. Участието в нея благоприятства формирането на отношение, изграждане на позиция по теми, отнасящи се до различни области и направления, насърчаване на лидерството, доброволчеството и творческите способности на децата. Приоритетна цел на организаторите от местната комисия е младите хора да се учат да общуват пълноценно, да бъдат спонтанни, да овладяват гнева, да са толерантни, неагресивни, честни, да влагат душа в нещата, които правят и да се чувстват удовлетворени. От 22 юни до 1 август екипът на комисията мобилизира творческа мисъл, идеи и усилия да даде шанс за всяко дете на възраст от 8 до 18 години според неговите интереси да се включи в интерактивни обучения и игри, кинолектории, демонстрации, спорт и много забавления.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top