Награждават деца от конкурс за рисунка по проект „Готови за училище”

Наградите в регионалния етап от конкурса за детска рисунка „Готови за училище юни 2015г." ще бъдат връчени утре от 10 часа в ЦДГ 24 „Радост" . От месец септември 2014 година в рамките на учебната 2014-2015 учебна година Сдружение „Свят без граници" с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива", и в сътрудничество със Световната банка, стартира изпълнението на проект „Готови за училище 2014-2015 г." за част от детските градини на територията на област Стара Загора. Конкурсът за детска рисунка е заключителният етап на проекта.

В надпреварата участваха деца на възраст между 5 и 6 години от детски градини, в които се проведоха финансови или информационни събития по проекта. На регионално ниво от всяка възрастова група ще бъдат номинирани и наградени по 5 рисунки, които ще продължат в конкурса на национално ниво.

Проектът „Готови за училище 2014-2015" има за цел да осигури важна информация за подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Обхванати бяха около 6000 деца от уязвими общности на възраст между 3 и 5 години. Дейностите се осъществяваха с помощта на 22 неправителствени организации -партньори по проекта и с институционалната подкрепа на общините и детските градини в 200 населени места в България.

На територията на област Стара Загора проект „Готови за училище 2014 - 2015 г. " се изпълнява от Сдружение „Свят без граници" със съдействието на регионалния инспекторат по образование Стара Загора. На територията на област Стара Загора проектът се реализира в следните детски градини: ЦДГ 24 „Радост" гр. Стара Загора; ЦДГ 55 „Незабравка" с. Хан Аспарухово; ОДЗ 26 „Лилия" с. Хрищени; ЦДГ „Славейче" с. Габарево; ОДЗ „Детелина" с. Дъбово; ЦДГ „Златна рибка" с. Зимница; ЦДГ „Ален мак" с. Ръжена; ОДЗ „Детелина" с. Оризово и ЦДГ „Буратино" с. Черна гора.

С публична лотария, се разпределиха следните програмни интервенции към всяка от участващите уязвими общности (населени места): безплатно образование, безплатно образование и ваучер за храна, или контролна група. Целта е да се изпита и оцени всяка от интервенциите, за да се установи кой е най-успешния и икономически ефективен начин за увеличаване записването и редовната посещаемост на децата в детска градина.

През последните седем години България отбелязва напредък в областта на ранното детско образование. Налице е увеличение на посещаемостта в детските градини от 73% до 83,6%. Въпреки това, само 40% от децата от най-уязвимите общности, особено от ромската, посещават детска градина. Смята се, че именно това са децата, за които ранното образование може да има живото-определящ ефект.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top