Представиха мерките за намаляване на шумовото замърсяване на Стара Загора

На провелото се в Община Стара Загора обществено обсъждане на Плана за действия за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в Стара Загора и Стратегическата шумова карта, бяха представени стойностите на шумово замърсяване в града, както и мерките за неговото ограничаване, спрямо Директива V на Европейския съюз.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров е възложител за изработването на изследването и последващите препоръки за справяне с нивата на шум. От стойностите на замерването, направено от белгийската фирма "ICA Engineering", става ясно, че в Стара Загора има завишаване на децибелите само при автомобилния трафик. При допустими стойности от 60 децибела шумово замърсяване, в града са отчетени около 75, но само при най-натоварените градски улици. Отчетеното повишаване е около булевардите „Патиарх Евтимий", „Славянски", „Крайречен" и улиците „Христо Ботев" и „Августа Траяна". Според представителя на белгийската фирма Пламен Местански, данните, които са замерили в Стара Загора, не са нещо необичайно за голям град. Доста по-ниски са старозагорските стойности в сравнение с град, около 200 хил. души население, в Белгия.

Общо по три критерия, на 30 пункта, е измервано шумовото натоварване по старозагорските улици. Освен данни от автомобилния трафик, на срещата бяха представени и показателите от ЖП и индустриален трафик. Със събраните резултати е изготвен 3D (триизмерен) модел на шума в Стара Загора. Според него са направени и предложените мерки за намаляването му. Като най-ефективни действия, при град като Стара Загора, с високо строителство, спадат поставянето на „легнали полицаи", както и изграждането на еднопосочно и кръгово движение, които допринасят за намаляване на шума от автомобилния трафик. Специалистите от фирмата, изготвила замерването, предлагат и изграждането на шумови бариери (паравани), около най-натоварените градски магистрали, но отчитат, че това би било ефективно само при сградите до 3 етажа.

По време на срещата и от представените данни стана ясно още, че подмяната на дограмата на жилищата също намалява значително нивата на шум, на които са изложени гражданите. Други предложени мерки в дългосрочен и национален план са засилването на контрола при извършването на годишния технически преглед на МПС-тата и насърчаването, чрез финансови облекчения, за хората, които използват по-тихи автомобили.

В общественото обсъждане участие взеха директорът на Дирекция „Стопанска политика" на Община Стара Загора Росица Копривчина, представители на Отдел „Екология и земеделие", Венсан Трефоа - представител на белгийската фирма, извършила замерванията, граждани и медии.

Писмени становища по предложения за обсъждане проект на плана за действие могат да се представят в деловодството на Община Стара Загора до 12 юни 2015 година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top