Отварят ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Над 100 участици – представители на общински администрации, училища, читалища, неправителствени организации, учебни заведения и центрове за професионално обучение от региона дискутираха възможностите и трудностите при развитие на човешките ресурси и влиянието им върху развитието на общностите и региона. По време на четвърта регионална годишна конференция на областен информационен център на тема „Човешки ресурси и регионално развитие“, която представи възможностите за развитие на образованието, ученето през целия живот, квалификация и преквалификация на заети и безработни  лица, социално предприемачество и младежка заетост фактор за местното и регионално развитие.

Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти свързани с развитие на образованието и учене през целия живот споделиха ученици от професионална гимназия по строителство и геодезия „Лубор Байер“, Стара Загора с проект „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”, Регионален инспекторат по образование с прокт „УСПЕХ“ и Българо- германския център за професионално обучение, Стара Загора. Гостите на събитието изпратиха с аплодисменти изпълнението на малките участници в клуб „Барабанчици“ от ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора.

Интерес сред представителите на училищата предизвика предоставената от експерт на МОН информация за дейностите и предстоящите за отворяне схеми през 2015 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Ташка Габровска, държавен експерт ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП, сподели, че новите моменти в ОП „Развитие на човешките ресурси“ са свързани с елекронно подаване и отчитане на проекти, предстои въвеждане на опростено отчитане на разходите и използване на финансови инструменти за стартиране на бизнес. Общият бюджет на оперативната програма е 2 136 млн. лева като най-голяма част от него е насочена към насърчаване на заетостта – 1 266 млн.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top