Увеличават се посещенията на музеи в Старозагорско

Към последния ден на 2014 година в област Стара Загора действат 11 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности, формиращи музейния фонд, са 300 хил. фондови единици, като техният брой се увеличава с 8.4% в сравнение с 2013 година. От тях цифровизирани са 2.7 хил. фондови единици, което е с 1.9 хил. повече в сравнение с предходната година, съобщават от Националния статистически институт.

Посещенията в музеите през 2014 г. са 372 хил. и в сравнение с 2013 г. се увеличават с 4.8%. Приблизително една шеста от тях (62 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Отчетено е намаление на посещенията на чужденци в музеите - с 8.5 хил., или с 12.6% по-малко в сравнение с предходната година.Общият персонал на музеите в област Стара Загора през 2014 г. е 130, като се увеличава с 10.2% в сравнение с 2013 година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top