Инициатива “Отново на училище“ в ОУ “Георги Райчев“

Днес от 13:20 до 14:00 в ОУ "Георги Райчев" ще започне инициативата Back2school, чийто организатор са двама старозагорски младежи – Емил Стоименов и Георги Колев.

Целта на тази инициатива е да направи Европейския съюз по-разбираем за своите млади граждани. Служители на европейските институции участват в нея като доброволци - връщат се в завършеното от тях училище или посещават изявило интерес училище, за да представят своята работа и да разкажат какво представлява Европейският съюз.

Още през 2011 r., c цел провеждане на инициативата "Отново на училище" в България, беше създаден младежки екип Европа, чиито дейности се координират от Европейската комисия в България. Екипът се състои от студенти-доброволци, чиято задача е да се върнат в училището, което са завършили, и да представят презентации по европейски теми.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top