На 7-ми май започва пръскането срещу кърлежи в Стара Загора

На 7-ми май започва дезакаризация на тревните площи в Стара Загора. община Стаар Загора сключи договор с фирмата изпълнител „Д.Д.Д.- 1“ ЕООД София. Копие от него, графика за обработка и информация за препарата, с който ще се извършва обработката, са изпратени за информация и контрол до РЗИ Стара Загора.

По искане на граждани, със заповед на кмета Живко Тодоров са определени длъжностни лица, които ще следят за изпълнението на дейностите и ще присъстват при извършването и приемането на работата за съответните обекти.

Административните бюра, звено „Озеленяване“ и директорите на съответните детски и социални заведения са създали организация за окосяване на площите, подлежащи на обработка. Обработката на тревните площи срещу кърлежи в града ще се извършва едновременно от 3 екипа,  а на детските и социалните заведения в града - от два екипа. Два екипа ще извършват обработката на тревните площи в селата от общината.

Пръскането ще се извършва вечер след 20.00 часа. То трябва да приключи в общината по график до 19  май. Община Стара Загора си запазва правото за промени в графика, при наличие на неподходящи климатични условия, за което ще бъде подадена своевременно информация на сайта на общината.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top