Старейшините гласуват увеличение на такситата в Стара Загора

На предстоящото си заседание, старозагорските общински съветници, ще гласуват дали да бъде увеличен броят на таксиметровите автомобили в града.

„Предложението, за увеличение на броя на такситата с 50, е направено заради постъпила молба от страна на таксиметровите фирми“, обясни председателят на Общинския съвет Емил Христов. По време на традиционната му пресконференция преди редовното заседание на ОбС, Христов уточни, че ако бъде подкрепено искането на Общинска администрация, в града право да превозват пътници ще имат 600 автомобили. Емил Христов напомни и че увеличаването на броя на такситата е предпоставка и за създаване на нови работни места.

На априлската сесия, старейшините ще разгледат общо 73 точки. В Дневния ред влиза и даване на мандат за преговори на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, за придобиване на имот, собственост на Министерството на отбраната. Става дума за терен, южно от новостроящият се парк на мястото на бившите Артилерийски казарми. Един от мотивите на вносителя са, че така ще се завърши цялостния облик на района, тъй като теренът се намира в жилищна зона, с изцяло изградена инфраструктура и с много добра перспектива за инвестиции.

„Ако бъде получено одобрението на общинските съветници и преговорите с Министерството на отбраната доведат до положителен резултат, паркът ще се разпростре на общо 100 дка площ. На тези 40 дка ще има възможност да се създадат допълнителни зелени площи и да се изградят още атракции“, допълни Емил Христов, като сподели, че разговорите между кмета Тодоров и МО  вървят много добре.

Старейшините ще гласуват и постъпило предложение от СОУ „Максим Горки“ за безвъзмездно право на ползване върху сграда, в която да бъдат изградени два културни центъра – китайски,  към институт „Конфуций“ и руски, със съдействието на РКИЦ и фонд „Русский мир“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top