Теглят кредит за погасяване задълженията УМБАЛ „Киркович”

По време на заседанието на местния парламент идния четвъртък ще бъдат гласувани на второ четене и две наредби-Наредбата за обществения ред и Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства в общината. Старейшините ще определят и представител на Общината по време на провеждането на Общо събрание на акционерите в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович". "Предложението на принципала  в лицето на държавата е за изтегляне на кредит, с който да се погасят част от задълженията, които имат най-големи лихви. Поради това след като бъдат погасени част от задълженията към ЕВН ще може да бъде предоговорена и цената за изкупуване на електричествоТова става възможно, след като в  болницата вече работи когенерация (газово блокова отоплителна централа за производство на електрическа и топлинна енергия, предназначена за нуждите на болничния комплекс).".

В дневния ред на 44-тото заседание ще се гласува и приемане на отчет за дейността по програми за околната среда "През годината няма регистрирано нито едно превишение на нивата на серен диоксид в Стара Загора, но за сметка на това имаме 67 пъти превишение на нормата за прахови частици", уточни председателят на ОБС.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top