Белошипи ветрушки от Стара Загора са първите родители за годината

Размножителният сезон за белошипите ветрушки навлиза в най-важния си етап и първите няколко яйца вече са снесени. Както и през миналата година, първите родители сдобили се с яйца, са една от възрастните двойки в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора. Това са едни от първите белошипи ветрушки, които участват в програмата за възстановяване на гнезденето на белошипата ветрушка в страната. Преди няколко дни те снесоха първото си яйце, а днес вече имат 3 яйца в гнездилката си.

Един ден по-късно от тях започнаха да снасят яйцата си и птиците от друга двойка в адаптационната клетка в с. Левка в Защитена зона Сакар. Те вече имат 2 яйца.
Благодарение на специално изграденото видеонаблюдение, екипът има възможност да извършва детайлни наблюдения на птиците, тяхното поведение и местата, в които гнездят. Чрез малки камери прикрити в гнездилките, експертите получават информация за птиците без да ги безпокоят директно и в същото време така се получават актуални данни за това какво точно се случва в момента с всяка една от двойките.

Данните от видеонаблюдението показват, че първите 5 яйца за тази година са вече факт, а също така разкриват, че в Центъра има поне 7 сформирани двойки, които предстои да снесат яйца и да отгледат поколение.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top