Безработицата в Стара Загора е с 1,6% по-ниска от средната за страната

Равнището на безработицата в Старозагорска  област през февруари  е 9.4%, с 1.6% по-ниско от средното за страната”, съобщи Панайот Донев, директор на Бюрото по труда.  Регистрираните безработни в областта  са 13 888 души.

Община Казанлък остава водач в класацията за ниска безработица с 5.5%, следвана от  Стара Загора с 6.1%. С най-високо ниво продължава да бъде община Николаево, където хората без работа са 67.9% от икономически активното население.

Продължава и тенденцията жените без образование и квалификация да са най-многобройната група в армията на безработните, следвани от тази на младежи до 29 години.

Безработните в община Стара Загора са 4887, а в Опан – 112 души.  Общо 297 пък са обявените работни места на пазара на труда.

В община Стара Загора стартира програма за младежка медиация. Специален медиатор ще търси безработни младежи и ще ги убеждава да се регистрират в Бюрото по труда.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top