Стартира процедура “Нова алтернатива“

Първата обявена процедура след одобрението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ е „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ В процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ може да участва единствено АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

Цел на процедурата: Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи и да се подобри качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, и да се преодолеят последиците от социалното изключване и бедност.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ - 65 000 000 лв.

Партньори на Кандидата:

• Общини на територията на Република България;

• Райони на общини;

Допустими дейности:

1. Подаване на заявления от потребителите;

2. Извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален бюджет за ползване на услугата

3. Подбор на личните асистенти;

4. Обучения на личните асистенти в съответствие с базисните изисквания на Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент”;

5. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти;

6. Предоставяне на услугата, вкл. осигуряване на достъп до здравни и социални услуги и други, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение.

Срок за подаване на проектно предложение - 09.03.2015 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на:

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6853

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top