Средната заплата в старозагорско удари 900 лв.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2014 г. е 810 лв., за ноември - 811 лв. и за декември - 899 лева, съобщиха от Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 840 лева и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2014 г. с 2.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Образование” - с 19.0%, „Култура, спорт и развлечения” - със 7.5% и „Операции с недвижими имоти” - с 5.4%.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Професионални дейности и научни изследвания” - с 40.2%, „Административни и спомагателни дейности” - с 20.0%  и „Строителство” - със 17.4%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2014 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица), Враца, София и Варна.

Коментирай!

#1
Средно - 2015-02-23 21:13:10

Средно българина се храни със свинско със зеле. 50% ядят свинско и 50%_ зеле. Средно свинско със зеле

Още новини

Scroll To Top