Обучиха 126 социални работници по проект

В Стара Загора са обучени 126 души за повишаване компетентностите на ангажираните институции при ефективното управление и предоставяне на социални услуги. В обученията са използвани разработените в рамките на проекта ръководства и наръчници за добри практики, това стана ясно днес по време на пресконференция на Агенцията за социално подпомагане.

Това се случва по проект «Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище».Целта му е да се изготви  анализ на всички социални услуги по региони. На базата на тези анализи се изготви национално ръководство за планиране на набор от необходими услуги на областно ниво и каталог на действащите социални услуги по общини, който излезе през месец януари 2013год.

Проектът подкрепя стартиралата в България реформа в областта на социалните услуги, наложила през последните години като основен приоритет деинституционализацията и промяна в управлението на съществуващите институции в посока тяхното преструктуриране и трансформиране в услуги в общността.

Извършени посещения на действащи социални услуги на 59 институции в област Стара Загора. Излезли от печат “Ръководство за планиране на набор от необходими услуги на областно ниво” и “Каталог на действащите социални услуги по области и общини” в тираж 3000 бр.

"В община Стара Загора като добра практика беше посочено изграждането на малки къщички за деца, където те да бъдат отглеждани в малки групи, т.нар. къщички от семеен тип", каза Борислав Иванов, участник в проекта.

По време на проекта са дентифицирани и анализирани на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места. Целта на дейността е издаването и разпространение на информационни материали сред целевите групи за популяризиране на проекта на национално и регионално ниво.

Стойността на проекта е: 4 825 285,00


Коментирай!

Още новини

Scroll To Top