Над 3 млн. са отпуснатите помощи за отопление в областта

За област Стара Загора за 2014 г. са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца на 39 067 случая в размер на 27 327 803 лв., съобщават от регионална дирекция „Социално подпомагане“- Стара Загора.

Общо за областта броят на лицата и семействата, подпомогнати  за 2014 г. с месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП е 3993 случая за сумата от 2 810 026 лв.

Начислени са и общо 126 188 лв. за 453 случая, в това число на 316 лица е отпусната еднократна помощ заради наводненията със сумата от 325 лв. на стойност общо 102 700 лв.

За социална интеграция за миналата година са начислени добавки на 21 688 лица с увреждания в размер на 5 218 420 лв.

Броят на включените в дейност „Личен асистент” НП „АХУ” от 1.01.2014 г. до 31.12.2014 г. е 109 в т. число: лични асистенти на лица – 57; – лични асистенти на деца – 52.

Целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014-2015 г. в област Стара Загора са приети 9142 молби-декларации. Отпуснати са на 8057 лица, отказаните са 1085. Целевите помощи за целия период са изплатени на два транша – първия до края на 2014 г. , а втория през месец януари 2015 г., като общата им стойност е 3 126 011.52 лв.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top