Нивото на язовир Колена е 70 см. под преливния ръб

Днес oбластният управител инж. Георги Ранов, съвместно с Председателя на Междуведомствена комисия Маноил Манев, заместник областен управител и членове на Комисията за инспекция на язовири на територията на област Стара Загора присъства при проверката на техническото и експлоатационо състояние на язовир „Колена”.

Проверяващите се фокусираха върху състоянието на преливника и основния изпускател. Направи се също оглед на водния и въздушен откос на язовирната стена и реперните точки. Обследва се язовирната стена за филтрация. Установи се, че основните облекчителни съоръжения на язовир Колена са в изправност, а неговото водно ниво е на 70 см. под приливния ръб.

Междуведомствената комисията ще отрази в констативен протокол установените слабости по техническите характеристики на язовира, ще даде предписания и конкретни срокове за отстраняване на нередностите. В тази връзка предстои последваща проверка на язовира.

Предмет на днешната проверката бе и документацията за собственост на водния обект.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top