Павлова и Ранов обсъждат методическите указания за санирането

Във връзка със стартирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, вчера Областният управител на област Стара Загора участва в работна среща инициирана от Лиляна Павлова, министър на РРБ.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие вече разработи проект на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

В рамките на днешната срещата ще се обсъдят методическите указания и ще бъдат дадени конкретни насоки за работа по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която е на стойност 1 млрд. лева.

На среща с министър Лиляна Павлова, Областният управител инж. Георги Ранов и Заместник областният управител Мариана Кръстева предадоха попълнен, подписан и подпечатан от страна на АВиК, договор за заем за послужване, свързан с временно и безвъзмездно ползване на закупено от МРРБ обзавеждане и оборудване за нуждите на асоциациите по ВиК (АВиК), финансирани по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top