Утре безплатни кариерни консултации за заети лица

Утре от 10 до 16 часа Центърът за кариерно ориентиране на заети лица – Стара Загора обявява Ден на отворените врати. Всички желаещи могат да се запознаят с дейността му, както и да получат информация за възможностите за професионално развитие.

Центърът за кариерно развитие предлага възможност за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация на заетите лица. За тази цел клиентите на центъра са подпомагани от кариерен консултант.

Всички предлагани услуги се предоставят безплатно. Ролята на кариерния консултант е ежедневно да проучва наличните свободни позиции, обявени от фирмите, като следи не само обявите и публикациите във фирмените сайтове, но директно се свързва със самите работодатели и проучва кариерните възможности. Той консултира заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентира за наличните свободни позиции, съдейства им при подготовката на автобиография, мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др.

Желаещите посетители могат да получат кариерна консултация, както и да се възползват от теста за работа в екип по метода на Белбин, който определя подходящите за кандидата позиции в работния колектив, а също и „Ръководство за кандидатстване за работа“, съдържащо синтезирана информация за поведение и съвети относно процеса на кариерното израстване.

Центърът предлага и услуги за работодатели, като публикува безплатно обяви за търсене на служители в електронната платформа на Виртуалната социална академия към Българска търговско-промишлена палата.

Центърът съществува от месец юни 2014 г. и ще функционира до края на януари 2015 г., тъй като се финансира от проект на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top