17 септември 2019

Нови условията за кандидатите за бране на ягоди в Испания

Агенцията по заетостта промени условията, на които трябва да отговарят жените, кандидати за бране на ягоди в Испания. Вместо досегашните 25-40 години, те трябва да са на възраст мегду 20 и 42 години. Срокът за подаване на документи е удължен - до 14,00 часа на 13 януари тази година. Одобрените кандидати ще трябва да се явят на интервю между 19 и 25 януари. Заминаването ще е на 15 февруари.

Общият брой на кандидатите не трябва да надвишава 350 души. Те трябва да имат опит в селското стопанство.

Работодателят предлага:
- заплащане бруто 39,48 €/ден (нето 38,08 €/ден след удръжките за социални, здравни осигуровки и ДОД)
- разходите за транспорт до Испания се поема от работодателя и се удържа от първата заплата на работника; връщането до България е за сметка на работодателя, ако работникът остане до края на кампанията (около средата на юни 2015 г.)
- работно време - 6,30 часа/ ден; работи се по 6 дни в седмицата, като почивният ден е в зависимост от производителността и климатичните условия
- пробен период - до 15 дни

Освен опит в полската работа, е необходимо кандидатите да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали с тежкия физически труд, който се полага ежедневно.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top