Отпускат 253 000 лева на Спасителния център за диви животни

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева посети и единствения у нас и най-голям на Балканите Спасителен център за диви животни”, през който тази година са преминали 1 500 животни, а 250 са постоянно пребиваващите. След като по различни причини те са получили травми и наранявания, са настанени за отглеждане в центъра,тъй като не биха оцелели в природата. Тази година е отделена най-голяма сума - 253 000 лв. за подпомагане дейността на центъра, които ще бъдат отпуснати от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съобщи екоминистърът.

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”,  свързано с рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994г. от “Зелени Балкани” като Център за редки и застрашени видове, с идеята да се приемат бедстващи диви животни от цялата страна. По-късно е обявен и официално за спасителен център със заповед на министъра на околната среда и водите.

Центърът развива активна и образователна дейност с природозащитнанасоченост и изпълнява програми за реинтродукция и подпомагане популациите на редки и застрашени видове птици. От 2009 г. насам през него са преминали 6 500 животни.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top