Ремонтират плувния басейн в Стара Загора

На последното за тази година заседание на общински съвет Стара Загора съветниците приеха  поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция,  модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на покрития плувен басейн в града. Предложението бе на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. Ремонтните дейности ще включват конструктивно укрепване, съобразено с изготвена по-рано конструктивна експертиза. Предвижда се изграждане на метални телескопични трибуни за около 400 места . Предвижда се подмяна на цялото санитарно обзавеждане, както и изграждане на съвременна вентилационна инсталация за басейна и прилежащите помещения и други придобивки, които да подобрят общия естетически вид на сградата и да обезпечат използването на съоръжението.

Старейшините  дадоха съгласие и Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България“ с проект „Основен ремонт на Целодневна детска градина №10 „Светлина“. Целта е обновяване на материалната база, подобряване условията за престой и работа в детската градина, както и създаване на трудова заетост за безработни лица.

На първо и второ четене бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Общинските съветници гласуваха и разкриването на „Център за временно настаняване“ като делегирана държавна дейност. Предлагането на този вид социална услуга в Стара Загора е дейност, заложена в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Стара Загора (2011 – 2016)

Също на днешното си заседание местните старейшини решиха да отдадат тенис кортовете на Аязмото за безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Тенис клуб Августа Траяна“. Срокът е 10 години. Единият от кортовете ще се ползва безплатно от деца до 19 г. От своя страна сдружението има ангажимент да продължи да се грижи изцяло за поддръжката на спортната база.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top