Близо 5 000 са участниците в срещите на ОИЦ

Областният информационен център в Стара Загора отчете резултатите от близо 3-годишната си дейност заедно със своите партньори – медии, общини, читалища, библиотеки, училища и други институции, чрез които до обществеността достига информацията за взаимодействието на България със структурите на Европейския съюз и работата на българските бенефициенти с оперативните програми.

"Първата програма, която ще  бъде отворена е „Развитие на човешките ресурси“ с бюджет от 2 милиарда и 135 милиона лева", категорични са от ОИЦ. В нея се финансират обучителни мерки за подобряване достъпа до заетост, нови работни места и създаване на по-добри условия на труд, намаляване на бедността, подкрепа на младежката заетост и транснационални проекти.

Най-съществената разлика от предходния програмен период е, че в управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ вече няма да се включват междинни звена, каквито досега бяха Агенцията по заетостта и Агенция „Социално подпомагане“. Новото управление на проектите ще се извършва изцяло от Министерството на труда и социалната политика, като ще се работи по различен начин.

ОИЦ сподели, че за времето от своето съществуване са проведени  211 информационни срещи, участниците в тях – 4925. Реализирани са и 39 други събития. Публикациите на ОИЦ в медиите са 1056. Броят посетители, на които е предоставена информация в офиса, е 1554. Многобройни срещи са проведени с читалищата, като броят на присъствалите е близо 500 човека. Направен е и кръг от 18 на брой срещи с Регионалната здравна инспекция. ОИЦ популяризира новия програмен период, новото лого на оперативните програми.

Много успешна беше инициативата за детските рисунки под надслов „Как Европейският съюз ще промени моя град“. Направено бе и допитване до жителите в областта какво знаят за Европейския съюз. В инициативата „Научени уроци“ бяха която коментирани трудностите, които срещат бенефициентите с изготвянето на проектите си по оперативните програми. Сред тазгодишните инициативи на ОИЦ са „Какво знаем за споразумението за партньорство“, конкурс за младежки проекти, спортна инициатива в Стара Загора и Мъглиж и др.

Последната инициатива на Областния информационен център в Стара Загора премина под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014-та – 2020-та година“. Това беше изложба с фотоси от приключилите успешни проекти по оперативните програми в региона. В Стара Загора бяха разположени пана с 23 успешни проекта. Във всички останали населени места фотосите останаха в общините, за да могат хората да си припомнят какво е реализирано при тях.

Срокът на съществуване на старозагорския Областен информационен център е до юни 2015 година. Каква ще бъде съдбата му през новия програмен период, предстои да се разбере. Очакванията са финансирането на мрежата от центрове да премине от досегашната Оперативна програма „Техническа помощ“ към нейния наследник – Оперативна програма „Добро управление“, което ще стане след изготвянето на съответните нови проекти по области.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top