20 септември 2020

Съвети за Коледните празници от МВР

В края на  2014 година предстоят мероприятия за чествания на празниците със събиране на големи групи хора в увеселителни заведения, туристически и културни обекти и други места.  Често организаторите в стремежа си да отговорят на очакванията и да не разочароват клиентите си, допускат надвишаване на максималния капацитет в обектите, което при липса на допълнителни мерки би затруднило успешната евакуация на хората при инциденти.
В тази връзка от ГДПБЗН – МВР е разпоредено извършването на проверки в цялата страна в обектите, в които ще се провеждат тържества, както и на организираните с разрешение на общините временни базари и щандове за храни и напитки. Такива тематични проверки за спазване на противопожарните режими се извършват ежегодно  на територията на Старозагорска област от служителите на РДПБЗН – Стара Загора
Проверките акцентират върху създадената организация за пожарна безопасност, състоянието на отоплителните съоръжения, електрически уреди, вентилационни инсталации, наличие и изправност на противопожарни уреди и съоръжения. Освен съществуващите обекти, на проверка ще подлежат и временните базари и щандове за продажба на храни и напитки, дрехи и други. Глобите за нарушители на противопожарните изисквания са от 50 до 2000 лева!

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ВКЪЩИ

КАКВО ДА ПРАВИМ ?
Поставете елхата далеч от пердетата и други горими материали. Не бива да се допуска децата сами да палят бенгалски огън и да играят с него около елхата. Ако използвате електрическа украса проверете добре техническото и състояние и изправността на електрическото захранване.
Пиротехническите изделия /фойерверки, пиратки, сигнални ракети и др./ са предназначени за използване НА ОТКРИТО!
Отстранете складираните горими вещи и хартии от балкона – те са опасни при попадане на фойерверки и сигнални ракети върху тях. Същото важи и за съдове с бензин, спирт и други леснозапалими течности, особено ако не са добре затворени.
Грижете се за изправността на готварските и отоплителни уреди!
Разяснете на децата ползата от огъня и вредата от пожар.
Не бива да се поставят в близост или върху нагревателни уреди книги, играчки и други горими материали!
Проверете изправността на електрическата инсталация и ел предпазители!
При посещение в църковните храмове паленето на свещи да става само на определените за това места /свещници/, а изгарянето им в специално приготвените за това съдове /кофи с вода и сандъци с пясък/.

КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИМ ВКЪЩИ?
Не отрупвайте елхата с хартиени гирлянди и памук!
Не оставяйте елхата със запалени бенгалски огън без наблюдение!
Не хвърляйте безразборно фойерверки , ракети , бенгалски огън.!
Не оставяйте включени домакински уреди продължително време без наблюдение!
Не разрешавайте на деца да си играят с кибрит и запалки,ракети, пиратки!
На големите деца разяснете опасностите от пиратки и други пиротехнически изделия!
Не оставяйте децата сами в къщи!
ПРИ ПОЖАР ТЕЛ.112
Пресцентър на МВР

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top