Епизоотичната комисия взема спешни мерки срещу птичи грип в Старозагорско

На свое заседание днес членовете на Областната Епизоотична комисия приеха единодушно мерки за предотвратяване на опасността от заболяването Инфлуенца по птиците (Птичи грип) и проникването на територията на областта от диви мигриращи птици. Заседанието бе свикано от областния управител Димитринка Петрунова във връзка с постъпила информация за огнища на болестта в Холандия, Германия и Великобритания.

Д-р Дора Генчева –  главен инспектор,  отдел „Здравеопазване на животните” при Областна дирекция  по безопасност на храните - Стара Загора, запозна членовете на ОЕК с характера на заболяването Инфлуенца по птиците, начина на разпространение на вируса и конкретните мерки за предотвратяване на опасността от болестта.
Тя подчерта, че смъртността при домашните птици, заразени с вируса, на практика е 100%. Пренасянето на вируса става главно чрез фекалиите на болни птици. Заболяването протича изключително бързо, като времето от заразяването до смъртта е в рамките на 12 до 48 часа. Д-р Генчева и д-р Дамян Миков, директор на ОДБХ – Стара Загора посочиха конкретните мерки, които собствениците на домашни птици да предприемат, за да се предотврати опасността от заболяването и проникването на диви мигриращи птици – евентуални носители на вируса:

1. Всеки ден стопаните да следят за здравословното състояние на птиците. При повишена смъртност, веднага да съобщят на ветеринарния лекар, обслужващ фермата и официалния ветеринарен лекар от отдел "ЗЖ" при ОДБХ - Стара Загора.
2. Птиците да не излизат на улицата - да се държат затворени в двора.
3. Да не се допуска влизане на външни лица.
4. Фуражът (храната) да се държи в затворени помещения.
5. При закупуване на нови птици те трябва да се държат поне 2 (две) седмици изолирани от останалите, в затворено помещение.
6. Да не се допуска влизане на външни животни като кучета, котки и други.
7. Да се отглеждат отделно патиците от птиците от кокошевия вид.
8. Да се извършва дезинфекция на обувките и ръцете преди влизане във фермата.
9.  Да не се дoпуска контакт с птици, живеещи в дивата природа.
10. Пoилките и хранилките да са под навес или в затворено помещение.

В случай на завишена смъртност или съмнение за заболяване, собственикът незабавно трябва да уведоми обслужващия го ветеринарен лекар или кмета на населеното място, които от своя страна е необходимо да съобщят на официалния втеринарен лекар на общината от отдел ЗЖ при ОДБХ – Стара Загора. От Областната дирекция посочват още, че при излет ловците трябва да предават всеки намерен труп на прелетна птица в ОДБХ – Стара Загора.

Предстои свикване и провеждане на заседания и на Общинските епизоотични комисии с цел превенция.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top