Средната заплата в старозагорско достигна 820 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември се увеличават с 584 души, като достигат 101 918. Спрямо края на второто тримесечие на годината най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.9%, „Селско, горско и рибно стопанство" - с 4.1% и „Образование" - с 2.7%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти" - с 8.0%, „Хотелиерство и ресторантьорство" - със 7.9% и „Транспорт, складиране и пощи" - с 3.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети", съответно 31.0 и 14.8%.

В края на септември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са със 194 или с 0.2% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 550 наети, „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 452 лица и „Транспорт, складиране и пощи" - с 395 наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 13.9% и „Операции с недвижими имоти" - с 13.1%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2014 г. спрямо края на септември 2013 г. има в икономическа дейност „Строителство" - с 629 наети, а в проценти - в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 14.6%.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2014 г. е 793 лв., за август - 795 лв. и за септември - 872 лева.

През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 820 лева и намалява спрямо второто тримесечие на 2014 г. с 2.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 12.8%, „Образование" - със 7.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.4%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top