До края на октомври Стара Загора вече е изпълнила приходната си част в бюджета

Вчера вечерта кметът на Стара Загора направи отчет на изминалите три години от неговия мандат. Тази традиционна вече среща събра граждани, общински съветници, кметове на общини и представители на бизнеса.

Първият акцент в експозето на кмета бе по финансовата политика на Общината. Към 31 октомври годишният разчет за собствените приходи на практика е изпълнен с 36,4 млн. лв., което е 94,95% от планираното. Общината е върнала почти всички наследени кредити. Единственият поет нов кредит е по финансовия инструмент JESSICA за централния общински пазар, който обаче се компенсира от повишените приходи от наеми.

„Може да се каже, че данъчното бреме върху Община Стара Загора се намали значително. Нямаме никакви финансови проблеми. Ние сме прогнозируеми, предвидими. Общината плаща веднага на изпълнителите по различните проекти за извършената работа. Признание за работата ни е потвърденият дългосрочен кредитен рейтинг „ВВ+“ с положителна перспектива на Община Стара Загора от международната рейтингова агенция Standart & Poor`s на фона на понижения общ кредитен рейтинг на страната“ – отбеляза кметът.

Над 10 хиляди старозагорци са приели кметът Живко Тодоров и неговите заместници в приемните си дни през последните три години. Това показва, че ние спазихме даденото в началото на мандата обещание-да има пряк диалог с хората, срещи и разговори, на които проблемите да бъдат представени и обсъдени, посочи градоначалникът по време на публичния отчет за извършеното от администрацията в последната година. Той обеща активната работа с гражданското общество да продължи занапред и благодари на фейсбук групите за тяхната позиция и ангажираност.

Инфраструктура, образование, култура, спорт, туризъм са основните приоритети за кметския екип от началото на мандата до сега. Работата по европейски проекти за над 200 млн лева е предпоставка за утвърждаването на града ни като силен икономически регион, важен културен и спортен център, отчете кметът.

Сред успешните проекти Тодоров посочи работата по новия парк на терена на бившите Артилерийски казарми, реализацията на водния проект, изграждането на Международния младежки център за работа с деца и младежи в риск за 2,1 млн лева, новата детска градина за 1,6 млн лева, седемте центъра от семеен тип за деца в риск за 4,7 млн лева, модернизирането на Онкодиспансера, обновяването на градския транспорт, строителство на нови детски площадки и облагородяване на междублокови пространства. Общностният център за социална подкрепа, в който30% от приетите деца са с различни потребности, ще бъде открит до няколко седмици, обеща кметът.

Предстои до края на 2015 година да се изгради Депото за битови отпадъци, до 2016 трябва да се реализира проектът за енергийна ефективност на уличното осветление. Кметът Тодоров припомни, че е създадена проектна готовност за кандидатстване по ОП "Регионално развитие" за 1,2 млн лева за модерно оформление на пешеходната зона в града, изготвя се проект за 6 млн лева за облагородяване на още междублокови пространства. Общината има готовност да кандидатства и по проект за 1,5 млн лева за изграждането на канализация и инфраструктура в ромския квартал "Лозенец". Тодоров припомни, че бяха съборени 62 незаконни постройки там и ангажимент на общината е да помогне на всички социално слаби граждани като им предостави безвъзмездно право на строеж на общински терени, стига кандидастващите да отговарят на определените условия. Целта е всички граждани да бъдат „от страната на закона“, защото притиснатите до стената хора не са добри граждани и този проблем трябва да се реши, убеден е кметът.

През изминалата година бяха инвестирани средства в подобряване инфраструктурата в старозагорските села, ремонтирани бяха читалища и сгради.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top