През септември 900 обявените работни места

"През тази година намалява броя на безработните в старозагорско и се увеличават свободните работни места. Но работодателите изискват повече способности от евентуалните работници", коментира директора на Бюро по труда Жулиета Върлякова.

През септември 2014г. в област Стара Загора са постъпили на работа 1020 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 855 лица, 83,8%. 259 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 432 са от групата на специалистите и 329 са безработни лица без квалификация.

На първичния пазар през септември 2014г. са започнали работа общо 899 лица, по програми за заетост са включени в заетост 81, по схеми по ОП „РЧР” – 37 и по мерки за заетост 3 лица.

През септември са обявени 876 работни места на първичния пазар на труда. Безработицата в страната през месец септември незначително нарастна и равнището й достигна 10,5%, с 0,1 процентни пункта по-високо от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през септември в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 197 безработни и равнището на безработица е 9,6%, с 0,9 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо август 2014 година равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 252 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо община Николаево. Стара Загора е на 7-мо място по безработица в България.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец септември продължи да намалява. Регистрирани са 4854 безработни. Равнището на безработица е 6,1%, с 0,3 процентни пункта по-ниско от това през август и с 4,4 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4749, равнище на безработица - 6,1 на сто; община Опан - регистрирани безработни 105, равнище на безработица - 16,7%. В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2866 (59,0 на сто). Намалението спрямо предходния август е с 0,5 пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top