Пускат на свобода излекувани царски орли

На 14 октомври, вторник, oт 11.00 часа екипът на Зелени Балкани ще освободи 3 царски орела, успешно излекувани в Спасителния център за диви животни.Това ще се случи в центъра на село Камен, област Сливен, от където ще поемем към мястото за освобождаването.

Единият от орлите ще бъде маркиран с предавател, любезно предоставен ни от нашите колеги от Българско дружество за защита на птиците.

Припомняме, че царският орел е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие на Република България. У нас числеността му в природата не надвишава 40 двойки. Всяка година в Спасителния център на Зелени Балкани, постъпват за лечение или доотглеждане 1-2 царски орела. Повече от 90% от постъпилите при нас царски орли биват освобождавани отново в природата. Така с годините Спасителният център на Зелени Балкани се превърна във водещо звено по отношение на лечението и рехабилитацията на пострадали царски орли.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top