Община Стара Загора с потвърден кредитен рейтинг „ВВ+“ с положителна перспектива

Международната рейтингова агенция Standart & Poor`s потвърди дългосрочно издадения кредитен рейтинг „ВВ+“ на Община Стара Загора за 2013 година, съобщи кметът Живко Тодоров.

„През 2013 –та година Община Стара Загора поддържа изпълнението на бюджета си в съответствие с нашия предишен базов сценарий. Очакваме финансовите показатели на общината да се подобрят през 2014-2016г., след спада през 2013г., когато общината ускори разходването по поддръжка и капиталови разходи по общинската инфраструктура“, пише в мотивите на агенцията.

Положителната перспектива отразява виждането на оценяващите, че рейтингът на Стара Загора може да бъде повишен при запазване на консервативна финансова политика. „Положителната перспектива отразява нашето виждане, че може да преразгледаме в посока нагоре оценката си за финансовото управление за общината, ако продължава да се придържа към консервативна финансова политика с ниска дългова тежест“, уточняват в доклада на S&P.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top