Закупуват 55 нови автобуса

По време на 36-ата сесия на ОбС Стара Загора беше дадено съгласие за подписване на анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора“ по ОП „Регионално развитие“.

Той е на стойност 28 903 502,82 лева и включва доставка на 14 броя тролейбуси, специализиран автомобил, рехабилитация на контактна мрежа, захранващи кабели, стълбове, рехабилитация на 4 броя токоизправителни станции, рехабилитация на сервиз и автомивка.

"С тези пари ще закупим екологични автобуси, за да подобри обществения транспорт в града", уточни вносителят на точката Живко Тодоров.

Чрез анекса пък Община Стара Загора може да се възползва от възможността за предоставяне на допълнителен финансов ресурс, в размер на 30 млн. лева, за закупуване на 55 автобуси висок екологичен клас, 5 от които съчленени.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top