EVN поиска поскъпване на тока със 17,9 % от октомври

Дружествата на EVN България внесоха в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) заявления за нови цени на електроенергията от 01.10.2014 г. за своите клиенти в Югоизточна България. Те се базират на същите принципи, следвани от компанията при всяко едно от своите ценови заявления досега: разходно-ориентирани цени, избягване на скрити дефицити в системата, покриване на реалните оперативни, технологични и балансиращи разходи. Основен стремеж на компанията е възобновяването на нормалния темп на инвестиране в мрежата и клиентско обслужване. Този темп беше преустановен от ДКЕВР в последните години не само за EVN България, но и за всички компании, формиращи крайни цени за клиентите в България.

Имайки предвид тези основни принципи, изчисленията на EVN България показват, че необходимото средно увеличение на цената на електроенергията в Югоизточна България е 17,9%. От това увеличение 7,2% ще отидат директно в Националната електрическа компания (НЕК), а за дружествата на EVN ще останат реално 10,7%. Това е така, защото внесените от EVN заявления коригират една от грешките на последното ценово решение на ДКЕВР. С него Регулаторът определи изкуствено ниска цена от 30 лв./МВтч. на енергията, която EVN купува от НЕК за покриване на технологичния разход по своята мрежа.

Така крайните цени (без ДДС) за битовите клиенти в Югоизточна България биха били:

Дневна тарифа: 0,18205 лв/квтч
Нощна тарифа: 0,11244 лв/квтч.

Опитът от последните 25 години в България показва, че спирането на инвестиции неизбежно води до по-големи разходи в бъдеще. Известно е, че за периода 1989-2005 г. инвестициите в електроразпределителната мрежа в Югоизточна България бяха на санитарния минимум. С приватизацията през 2005 г. EVN пое ангажимент да навакса дългогодишното изоставане в технологичното и морално обновление на мрежата в рамките на издадената лицензия за следващите 35 години. Като резултат до момента компанията е инвестирала всички средства, получени през цените обратно в сигурност на мрежата и в подобряване на клиентското обслужване. Единственото изключение е 2010 г., когато с изричното настояване на тогавашния съакционер Република България беше изплатен дивидент.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top