Около 2500 старозагорци проверяват трудовия си договор

Над 2450 са новите потребители получили своя персонален идентификационен код (ПИК) от Приходната агенция в Област Стара Загора до края на месец август. Чрез него лицата могат да проследят движението по данъчно-осигуиртелната си сметка, размера на осигурителния доход върху който са осигурени, да проверят дали информацията от трудовия им договор съответства на същата декларирана от работодателя им и други.

1630 са исканията подадени с ПИК от клиенти за издаване на различни документи от НАП в Стара Загора от началото на годината.

Чрез ПИК клиентите на приходната агенция могат да поискат и издаването на документ, например удостоверение за липса на задължения.

Към момента най-използвани услуги чрез ПИК са:

- справка за трудов договор - позволява на лицето да провери вида на трудовия си договор - за пълен 8 часов работен ден или 4 часов такъв;

- справка за осигурителния доход- съдържа информация върху каква сума работодателят внася осигурителни вноски на съответното лице;

- справка за задължения за данъци и осигурителни вноски;

- справка за извършени плащания - съдържа информация за сумите

платени от лицата през съответната данъчна година;

- справка за членството на лицата в пенсионен фонд;

Всеки клиент проявил интерес към услугата, може да получи своя ПИК, като посети офис на НАП по постоянен адрес и подаде заявление по образец. Издаването му е безплатна услуга, както всички останали предлагани от Националната агенция за приходите, и се получава в момента на подаване на заявлението, лично от лицето. Удостоверението за ПИК съдържа комбинация от 12 символа и позволява достъп до част от E-услугите на НАП, за които не се изисква електронен подпис.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top