Нови 900 контейнера за разделно събиране в старозагорско

С началото на новия месец- 1 септември започва поетапното разполагане на контейнери в селата Братя Кунчеви, Горно Ботево, Еленино, Загоре, Калитиново, Калояновец, Могила и Оряховица. За тази цел е изготвен допълнителен план за разполагане на контейнери към Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, която е одобрена от Общинския съвет и се реализира от Община Стара Загора на три етапа.

Програмата предвижда да бъдат разположени общо 900 контейнера в 300 точки. Основна цел на програмата е намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и окончателно обезвреждане, оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Припомняме, че изпълнител на програмата е фирма „Екоколект" АД, с която Община Стара Загора сключи петгодишен договор на 30.09.2013 год. Според него, дружеството организира за своя сметка система за разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали. Всички разходи за изграждане и обслужване на системата за разделно събиране на отпадъци са за сметка на „Екоколект" АД.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top