Безработицата в Стара Загора с 0,6 пункта по-ниска от средната за страната

Безработицата в страната през месец юли продължи да намалява и равнището й достигна 10,6%, с 0,1 процентни пункта по-ниско от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през юли в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 715 безработни и равнището на безработица е 10,0%, с 0,6 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната.

Спрямо юни 2014 година равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни със 141 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо община Николаево.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец юли също намалява. Регистрирани са 5141 безработни. Равнището на безработица е 6,5%, с 0,2 процентни пункта по-ниско от това през юни и с 4,1 пункта по-ниско от средното за страната. 

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 3081 (59,9 на сто). Увеличението спрямо предходния юни е с 0,3 пункта.

През юли 2014г. в област Стара Загора са постъпили на работа 700 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 541 лица, 77%.

211 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 215 са от групата на специалистите и 274 са безработни лица без квалификация.

На първичния пазар през юли 2014г. са се реализирали 560 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 133 лица, по мерки за заетост са устроени 7 лица. През юли са обявени 662 работни места на първичния пазар на труда.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top