Студенти от ТрУ със стаж в Областна администрация

Петгодишно споразумение за сътрудничество между Областна администрация Стара Загора и Тракийския университет беше подписано днес от областния управител Живка Аладжова от една страна и ректора на висшето учебно заведение проф. Иван Станков и декана на Стопанския факултет проф. Иван Георгиев от друга.

Идеята е двете институции да обединят усилията за осъществяването на съвместна дейност, като иницииране и осъществяване на проекти за насърчаване на регионалната икономика и развитие; подобряване практическата подготовка на студентите от специалностите в Тракийския университет; повишаване на административния капацитет на регионалното управление  чрез обучение през целия живот.

Сътрудничеството ще се осъществява посредством обединяване на професионалните ресурси на двете страни, необходими за постигане на набелязаните цели.
Страните се споразумяха да участват в актуализиране и разработване на академичните учебни планове и програми, свързани с регионалното развитие и управление, както и да участват в подготовката и провеждането на обучителни и научни форуми.

Предвижда се ръководството на Тракийския университет да препоръчва, а Областна администрация Стара Загора да приема студенти - стажанти за провеждане на преддипломен стаж,  в зависимост от учебния план.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top