С мирен протест и първа копка поставиха началото на изграждането на Депо за управление на отпадъците

Първа копка на Регионално депо за отпадъци направиха днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров и министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов. На церемонията присъства областният управител на Стара Загора Живка Аладжова и кметове от региона.

С този символичен акт стартират строителните дейности на обект „Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора“ в землището на с. Ракитница, който е част от Инвестиционен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

Регионалният център за управление на отпадъците - Стара Загора има три подобекта, на които ще бъдат изградени външни връзки за електрозахранване, захранващ водопровод, колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води, довеждащ път от съществуващата инфраструктура, една клетка за депониране на неопасни отпадъци с полезен обем 1,2 млн.куб.м, вътрешна инфраструктура с пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битово-фекални води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и система за улавяне на газовете.

"И у нас вече отпадъците стават суровина, изтъкна в словото си Живко Тодоров и подчерта, че технологията, която ще се използва е напълно безопасна и отговаря на европейските изисквания. Това съоръжение няма да е само депо за отпадъци, тук ще се сепарира боклука", каза в словото си градоначалникът.

Ще бъде изграден и общински център за рециклиране, както и инсталация за сепариране и закрито компостиране. Това е модерна технология, която включва механично и биологично третиране на смесени битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, растителни отпадъци, събрани при обслужване на обществени паркове и градини в региона на Стара Загора.

Министър Анастасов поздрави кмета на Стара Загора за въвеждането на ресурсно ефективна икономика. Той уточни, че депото и депонирането са временни решения, а изграждането на завод за отпадъци - европейска практика.

Въпреки това, десетина жители на старозагорското село Ракитница, в чието землище ще се строи Депото, отново излязоха на протест срещу изграждането му. „Първите къщи са на 890 метра, но вие знаете, че Наредба №7, която регулираше отстоянието бъде около 2-3 километра, беше отменена. Долният край на депото ще стигне до нивите, с чиято продукция се хранят хората от селото" обясни Генчо Иванов, който от години е председател на Инициативен комитет срещу строежа на депото край Ракитница. Според жителите боклуците са заплаха за чистотата на водата и почвата в района, застрашават и здравето на хората.

Проектът, който включва 12 общини, ще бъде завършен до юни 2015 г. Бенефициент е Община Стара Загора. Стойността на проекта е над 52 млн. лева, от тях 42 млн. са осигурени по ОП "Околна среда", националното финансиране е 7 млн. и половина, а собственото - над 2 млн. 600 хиляди лева.

 

 

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top