Три нови работни места за лични асистенти

Община Стара Загора е поела ангажимент за разкриването на три нови работни места за личен асистент към услугата си „Домашен социален патронаж" със средства от общинския бюджет, заяви днес д-р Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности" в община Стара Загора. Разкриването на местата е продължение на проекта, изпълняван от общината по ОП „Развитие на човешките ресурси" - „Помощ в дома за лица с увреждания".
Проектът стартира на 1 февруари 2013 г. и приключва на 31 юли тази година. Общата му стойност е 235 602 лева.

„Основната дейност по проекта бе свързана с предоставянето на услуги за хора, които имат нужда в техните домове. Те са три вида - за лична помощ, за социално включване и подкрепа и помощ при комунално-битови дейности.
Всеки един личен асистент полагаше грижи за минимум двама потребители като това от какво има нужда всеки ставаше след съвместна оценка между асистента, потребителя и екипа по проекта. Потребителят заявяваше и часовете, и времето, в което ще ползва услугата.

„Общо назначените лица бяха 38  като те получиха както въвеждащо обучение, така и две последващи такива. Първоначално „личните асистенти” получаваха заплащане от 2 лв. на час, което правеше около 323 лв. на месец, от началото на тази календарна година заплащането стана малко по-високо. Но те са назначени на 8-часов работен ден като им се заплащат всички осигуровки”, допълни д-р Тодорова.
За да се възползват от тази услуга хората е трябвало да заплащат между 0.20 и 0.40 лв. такса, която е варирала в зависимост от доходите на потребителя.

Наблюденията ни показват, че има нужда от тази услуга. Тя има ефект, а има и търсене от страна на потребителите и техните близки. Общата продължителност на изработените часове е 58 752 часа. Тъй като тази услуга все още не се предоставя като държавно делегирана дейност, финансирането й се осъществява по различни схеми на оперативните програми.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top