Стара Загора: Забранява се нощната паша на територията на Община Стара Загора

Забранява се нощната паша на територията на Община Стара Загора

За да се спре разпространяването на болестта "син език" по преживните животни, Общинската епизоотична комисия взе строги мерки, оповестени на заседание по-рано днес. Една от тях включва забраната на нощната паша на територията на Общината в часовете между 19:00 и 8:00 ч на следващия ден. Друго от взетите от комисията решения е да се затвори временно пазара за живи животни в село Могила.

Във всички кметства предстои разлепяне на съобщения с информация за симптомите на болеста, а през идните ще започнат и клинични прегледи на всички видове преживни животни. От отдел "Противоепидемиологичен контрол" към РЗИ Стара Загора информират, че заболяването носи опасност само за животните, а от гледна точка на здравето на хората, от тяхна страна не се налага взимането на предпазни мерки.

Стопаните на овце, говеда и кози трябва да внимават животните им да не се смесват с други стада по време на паша и водопой, а също така и да избягват да закупуват преживни животни с неустановен здравен статус. Ако някое от животните им се разболее или има случаи на смъртност, стопаните се умоляват незабавно да уведомят ветеринарния лекар, който ги обслужва, както и официалния ветеринар на Общината.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top