Експерти представиха пред старозагорския бизнес възможностите за кандидатстване по европейски и национални програми

Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Националният офис за технологичен трансфер към Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) проведоха семинар, насочен към представяне на възможности за подготовка на иновативни фирми и научни организации за кандидатстване по европейски и национални програми

Експертите запознаха участниците във форума с възможностите за финансиране по програмите Хоризонт 2020, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 и Фонд Научни изследвания. Новият програмен период ще даде по-големи възможности за финансиране на ИТ сектора, каза изпълнителният директор на БАИТ Весела Калъчева.

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. В нея членуват 100 фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на интернет услуги и др.

Нашият сектор изпитва изключително голям недостиг на кадри. В информационните специалности от 1 до 5 курс, във всички висши учебни заведения в България, се обучават около 17 000 студенти. Годишно завършват между 3000 и 4000 души, а секторът е готов да поеме веднага между 6000 и 7000, каза изпълнителният директор на БАИТ Весела Калъчева. Тя уточни, че това е една от причините да се поддържат високи нива на заплати, като средната е около 2500 лева. Този сектор трябва да стане приоритетен за страната и колкото повече се разширява, толкова по-добре ще се отрази на икономиката, коментира още г-жа Калъчева.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top